SMART INTELLIGENS
Inom fastighetsautomation används ofta EIB/KNX för att styra belysning, värme, larm och annan elektrisk utrustning. KNX-systemet lämpar sig både till stora fastigheter såväl som villor.

Tanken med en smart fastighet är att förenkla för användaren och samtidigt optimera miljön och energiförbrukningen. Det kommer fortlöpande fler produkter inom KNX och systemen kan därför göras smartare.

Smarta fastigheter
Ett intelligent styrsystem i fastigheten medför många fördelar, en av de viktigaste är att det kan spara energi. Med KNX går det att skapa en behagligare arbetsmiljö som bidrar till bättre trivsel och resultat.

Genom att skapa scener som t.e.x. "Presentation" och "Kontosarbete" kan belysning, solavskärmning mm anpassas med ett enda knapptryck.

Läs mer på www.smartafastigheter.se

Smarta villor
Ett intelligent styrsystem medför även fördelar i villan. Det går enkelt att anpassa temperaturen individuellt för varje rum och sänka temperaturen när man inte är hemma för att spara energi.

Systemet kan också hantera larmfunktionerna i huset och tända belysning för att simulera att du är hemma när du inte är det.

Läs mer på www.smartavillor.se

 

y

 

2020-08-12