FUNKTIONER
Med KNX (EIB) kan man åstadkomma ett stort antal funktioner som är vikiga just för din eller din kunds anläggning.

Belysning
KNX kan med fördel styra belysningen i en anläggning och anpassa dagsljuset efter hur ljust det är ute för att skapa en konstant ljusstyrka i rummet. Genom styrningen kan man tända, släcka eller dimmra flera belysningar samtidigt med ett enstaka knapptryck i rummet eller centralt för många rum.

Solavskärmning
I många anläggningar vill man skärma av störande solljus med jalusier. KNX kan enkelt styra dessa genom mätning av solljuset.

Värme
Det går att styra värmen individuellt för varje rum och kan då skapa en behaglig miljö samtidigt som energiförbrukningen optimeras.

Säkerhet
Genom KNX kan man styra larmfunktioner såväl som förebygga inbrott. Larmen kan kopplas till sirener och belysning, rörelsevakter inomhus och utomhus kan tända belysning som förebyggande åtgärd. Säkerhet handlar ju inte bara om inbrottsrisk utan även t.e.x. brandrisk och det är enkelt att göra vägguttag och elektrisk utrustning spänningslösa när de inte används.


Fördelar
Dessa funktioner ger sedan fördelar i form av;

 • Enklare underhåll
 • Enklare komplettering
 • Enklare skötsel
 • Förbättrad ekonomi i anläggning och drift
 • Mindre produkter eftersom de flesta funktioner kan lösas med ett mindre antal produkter.
 • Energibesparing som också ger lägre energiavgifter
 • Ökad säkerhet med utökad möjlighet till säkerhetsfunktioner
 • Trygghet med funktioner som tillför trygghet
 • Komfort för smidigare och bättre användning
 • Trådlöst för maximal komfort
 • För smidighet och möjlighet att ändra anläggningens funktioner

 

 

2020-08-12