KNX nyheter

Värmestyrning sparar energi

Genom att styra värmesystemet i fastigheten eller villan kan du spara energi och pengar. Samtidigt får du en ökad komfort och nyttigare inomhusmiljö. Ett byte av befintliga elektroniska termostater till ett nytt smart styrsystem medför att uppvärmningskostnaderna kan minskas med upp till 10 %, vinsten blir ännu större vid ersättning av bimetall-termostater.

Energi kan t.ex. sparas genom:

* Nattsänkning
* Ställa fastigheten i viloläge när man inte är hemma
* Anpassa uppvärmningen efter familjens dagsrytm eller ett arbetsschema

Läs mer här >>>

2006-04-18

2020-08-12