Värmestyrning - för energibesparing och ökad komfort
Genom att styra värmesystemet i fastigheten eller villan kan du spara energi och pengar. Samtidigt får du en ökad komfort och nyttigare inomhusmiljö. Ett byte av befintliga elektroniska termostater till ett nytt smart styrsystem medför att uppvärmningskostnaderna kan minskas med upp till 10 %, vinsten blir ännu större om det är bimetall-termostater som ersätts.


Energibesparing
Hur varmt man vill ha det hemma är högst personligt, normalt bör temperaturen ligga runt 21° där man vistas. Varje grads sänkning av temperaturen motsvarar ca 5 % av årsförbrukningen, en effektiv styrning kan därför medföra stora besparingar.

Energi kan t.ex. sparas genom::

  • Nattsänkning
  • Ställa fastigheten i viloläge när man inte är hemma
  • Anpassa uppvärmningen efter familjens dagsrytm eller ett arbetsschema

Läs mer om värmestyrning >>>

 

2020-08-12