KNX systembeskrivning
Här följer en teknisk beskrivning av KNX-systemet:

Inledning >>>

Nätuppbyggnad >>>

Adressering >>>

Telegram >>>

Busskopplare >>>

 

Denna sida är en del av resultatet från ett examensarbete utfört 2003 av Fredrik Elmér och Henrik Lindqvist från Ingenjörshögskolan i Jönköping.