JP Elteknik AB

Sedan 1988 har JP Elteknik utfört elinstallationer och elbesiktningar. De har som målsättning att erbjuda sina kunder bra lösningar och funktioner med hjälp av modern teknik.

Vi strävar efter att vara lyhörda för kundens krav och önskemål, och att våra medarbetare kan ge personlig service.

JP Elteknik erbjuder:

  • El- och datainstallationer
  • Elbesiktning
  • Felsökning och service

 

Adress
JP Elteknik AB
Åkerögränd 3
125 42 Älvsjö

Internet
www.jpel.se
info@jpel.se

knxidag.se/knx/Sidor/undersidor/Foretag-Installatorer/JPEl.asp
2020-08-12 15:14:58