Busskabel
Endast kabel avsedd för KNX-bussinstallation får användas.

Typ Förläggning
HCHM 2x2x0,8
Halogenfri, grön
(t. ex. E 49 591 30/36) Provspänning 4 kV
Fast installation:
I torra fuktiga och våta utrymmen, utanpåliggande, infällt och i rör.
Även utomhus, om den är skyddad från direkt solstrålning.
J-Y(ST)Y 2x2x0,8
i KNX utförande, grå
(t. ex. E 48 521 00)
Provspänning 2,5 kV
Fast installation:
I torra och fuktiga drifts­utrymmen, utanpå­liggande, infällt och i rör.
Utomhus, infällt.

Om busskabelns andra, gul/vita (reserv) led­nings­par används, skall följande punkter beaktas:
• Endst klenspänning SELV är tillåten.
• Max. tillåten permanent ström 2,5 A (kort­slutnings- och överlastskydd erfordras).
• Talöverföring är tillåten, dock ej som tele­ledning i offentliga telenät.
• Förväxlingar mellan använda ledare måste vara uteslutna.
• Då det gul/vita ledningsparet ska förgrenas eller skarvas ska den speciella gul/vita förgreningsklämman användas (t.ex. E 17 580 16).

Vidare till
nästa kapitel