Förläggning av busskabel
KNX-busskabeln ska förläggas på fökjande sätt:

Förläggning av busskabel i byggnad
KNX-busskabeln förläggs tillsammans med starkströmskablarna. Det betyder att buss­kabeln ska förläggas på stegar avsedda för starkströmskabel.
Den får inte förläggas på stegar eller rör avsedda för tele eller data.

Förläggning av busskabel i apparatskåp
Inkommande KNX-busskabel ska ledas direkt till förbindare eller KNX-apparat och ansluts med en bussklämma.
KNX-kabeln får inte skarvas via en plint.

Kabelförläggning tillsammans med blixtskyddsanläggning
Tillräckligt avstånd ska hållas till blixt­skyddsanläggning, t. ex. ned- och avledare.


Vidare till
nästa kapitel