Struktur för ledningsdragning
Ledningsdragning inom en KNX-busslinje kan utföras med linje-, stjärn- eller trädstruktur eller i valfri kombination av dessa.

KNX-apparaterna ansluts parallellt till busskabelns röd/svarta-ledningspar med hjälp av buss­anslutningsklämmmor. Upp till fyra buss­ledningspar (röd och svart) kan anslutas till en bussanslutningsklämma.

Bussanslutningsklämman (t. ex. E 17 580 14) kan också användas som förgreningsklämma. Den korrekta polariteten måste beaktas.
(Busskabeln får dock inte kopplas ihop till en sluten slinga.)
Avslutningarna skall inte heller förses med slutmotstånd/temineringsresistans.

 

Vidare till
nästa kapitel