KNX ledningsdragning
Här följer en teknisk beskrivning av hur ledningarna för KNX ska dras:

Struktur >>>

Busskabel >>>

Avstånd mellan busskabel och 230/240 V-kabel >>>

Förläggning av busskabel >>>

Avmantling, förgrening och skarvning >>>

Märkning och driftsättning >>>

 

Tekniska byrån har även sammanställt denna information i ett pdf-dokument >>>